SpawnerGUI - Pluginy bukkit #1

Napisane

 
SpawnerGUI jest prostym pluginem do zarządzania i konfiguracji ustawionych na serwerze spawnerów do mobów. Posiada proste menu w interfejsie ze skrzyni [CHEST-GUI]. Ustawienie na wybranym spawnerze danego typu moba sprowadza się do tylko dwóch kliknięć. Plugin obsługuje wszystkie typy mobów.
 
Spawner
spawner-potworów-spawnergui
 
Można też go wykorzystać dla graczy VIP jako dodatek do ich możliwości. Wystarczy ustawić odpowiednie pozwolenia dla wybranych grup i gotowe. W pliku konfiguracyjnym mamy tylko kilka opcji do ustawienia oraz ceny za każdy typ moba.
 
Menu SpawnerGUI
spawnergui-interfejs-gotowka
 
 Cechy:
  • Prawym przyciskiem myszy otwieramy menu GUI
  • Kucanie zapobiega otwarciu GUI [można w konfiguracji odwrócić tą zależność]
  • Podczas wyboru moba użyty jest standardowy dzwięk wybory opcji.
  • Posiada wsparcie dla pluginu uprawnień oraz ekonomicznego [ekonomiczny wymaga Vault]
  • Wsparcie ochrony terenu [Worldguard]
  • Prosty w konfiguracji
Przykładowy spawner z ustawionym mobem szkieleta
spawnergui-szkieletów
Uprawnienia:
Uprawnienie Opis uprawnienia
spawnergui.open  Otwieranie menu GUI przez prawe kilknięcie na spawner.
spawnergui.edit.<nazwa-moba> Pozwala na zmianę typu moba na wybrany.
spawnergui.edit.* Pozwala na zmianę każdego typu moba.
spawnergui.eco.bypass.<nazwa-moba> Pomija konieczność płacenia za ustawienie moba
spawnergui.eco.bypass.* Pomija konieczność płacenia za jakiekolwiek ustawienie.
spawnergui.command.reload Dostęp do przeładowania pluginu. - /spawnergui reloa
 
Konfiguracja:
Settings:
  SneakToOpen: false - czy tylko podczas kucania ma się otwierać menu
  RemoveNoAccessEggs: false - czy niedostępne dla gracza typy mają być widoczne w menu
  ShowAccessInLore: true - czy ma być widoczne potwierdzenie dostępu do typu spawnera w opisie
  ShowCostInLore: true - czy ma być widoczna cena typu spawnera w opisie
  ShowBalanceIcon: true - czy ma być widoczna ikona portfela gracza
Protection:
  WorldGuard: true - czy ochronę terenu ma kontrolować worldguard
MobPrices: - ceny za dostęp do wybranego typu [należy ustawić sobie ceny]
  Creeper: 0.0 - nazwa-moba: cena
  Skeleton: 0.0
  Spider: 0.0
  Giant: 0.0
  Zombie: 0.0
  Slime: 0.0
  Ghast: 0.0
  PigZombie: 0.0
  Enderman: 0.0
  CaveSpider: 0.0
  Silverfish: 0.0
  Blaze: 0.0
  MagmaCube: 0.0
  EnderDragon: 0.0
  Wither: 0.0
  Bat: 0.0
  Witch: 0.0
  Pig: 0.0
  Sheep: 0.0
  Cow: 0.0
  Chicken: 0.0
  Squid: 0.0
  Wolf: 0.0
  Mooshroom: 0.0
  SnowGolem: 0.0
  Ocelot: 0.0
  IronGolem: 0.0
  Horse: 0.0
  Villager: 0.0
 
Wideo:
Wymagania:
  • Worldedit
  • Worldguard
  • Vault
  • Essentialss lub inny plugin z ekonomią
 
 
Pobierz SpawnerGUI:
1.7.4-1.7.5

SOCIAL

 
 
 
 
  Minecraft Polska