Minecraft Polska Avatar
Napisane przez Opublikowane 07 grudzień 2023 Aktualizacja 07 grudzień 2023

Co nowego w Minecraft 1.20.3/1.20.4? | Zmiany w paczkach danych i zasobów oraz inne nowości

bolda500 07 grudzień 2023

Wersja 1.20.3 i 1.20.4 dla Minecraft edycja Java została wydana. Otrzymaliśmy spore zmiany w paczkach zasobów i danych, poprawki w UI, całkowicie nowy model i teksturę nietoperza oraz nowości w zawartości eksperymentalnej 1.21.

Minecraft 1.20.4 - szybki update dekorowanych garnców

 • Poprawiono błąd ze znikaniem przedmiotów włożonych do dekorowanego garnca, po ponownym wczytaniu świata gry.
  [ten błąd został już naprawiony, a nowa wersja 1.20.4 jest już wydana, grafika poniżej przedstawia aluzję do tego błędu]
 

Minecraft 1.20.3 co nowego? | Lista zmian

Dodano
 • Nowa komenda /tick
  • komenda pozawala ustawić i badać dzięki temu wydajność gry przy różnych szybkościach aktualizacji ticków
  • składnia komendy:
   • /tick query - wyświetla obecną wartość tick, z danymi wydajności
   • /tick rate <rate> - ustawia niestandardową wartość tick, <rate> może byc od 1 do 10000
   • /tick freeze - zatrzymuje wszystkie rzeczy w grze, z wyjątkiem gracza lub bytu na którym gracz jedzie
   • /tick step <time> - działa jedynie podczas zatrzmania ticków (tick freeze), pozawala wznowić działanie gry o określoną ilość kroków wartości ticków
   • /tick step stop - pozwala zatrzymać wykonowanie komendy kroczenia ticków
   • /tick unfreeze - odmraża zatrzymanie gry wznawiając jej poprzednie działanie
   • /tick sprint <time> - uruchamia grę, igonrując docelową wartość ticków na określony czas, na koniec sprintu gra powróci do poprzedniego stanu szybkości ticków i wyświetli informacje o czasie trwania sprintu.
   • /tick sprint stop - zatrzymuje sprint i przywraca poprzednią watość tick.
  • Przykłady:
   • gra z ustawionym /tick rate 5 [4 razy wolniej niż normalnie]
   • gra z ustawionym /tick rate 500 [25 razy szybciej niż normalnie]
 • Dodano paczkę danych "Update 1_21" w ustawieniach eksperymentalnych.
 • Dodano nowe zasady gry:
  • maxCommandForkCount - pozwala kontrolować maksymalną ilość rozwidleń, które można utworzyć podaczas jednego ticku, dotyczy bloków poleceń i funkcji (domyślnie 65536).
  • playersNetherPortalDefaultDelay - pozwala ustawić jak długo gracz musi stać w portalu do Netheru przed teleprotacją (ma zastosowanie dla trybu przetrwania i przeygodowy) - domyślnie 80 ticków (4s).
  • playersNetherPortalCreativeDelay - pozwala ustawić jak długo gracz musi stać w portalu do Netheru przed teleprotacją (ma zastosowanie dla tybu kreatywnego) - domyślnie 1 tick (1/20s).
  • projectilesCanBreakBlocks - ustawia czy pociski uderzeniowe, mogą zniszczyć bloki, które mogą zostać przez nie zniszczone - domyślnie true (włączone).
 • Dodano opcje wyłączenia tekstów powitalnych - w opcjach Ułatwienia dostępu można wyłaczyć zółte przytytuły (obok logo Minecraft) w ekranie powitalnym gry. 
 • Dodano nowe tagi.
Zmiany
 • Dokorowany garniec:
  • od teraz może przechowywać maksymalnie jeden stos przedmiotów (64 sztuki),
  • lej, wagonik z lejem i podajnik mogą wkładać lub wyjmować z nich te przedmioty,
  • komparator może odczytywać ilość przedmiotów zawartych w środku,
  • gracze mogą wkładać do nich przedmioty klikając PPM,
  • wkladanie przedmiotów przez graczy powoduje chybotanie i wyzwala wibracje o częstotliwości 11,
  • nie mają swojego GUI, i musi zostać rozbity przez gracza jeśli chce wydobyć z nich zawartość,
 • Trawa:
  • zmieniono nazwę z Trawa na Niska Trawa
  • identyfikator został zmieniony z grass na short_grass
 • Blok konsturkcyjny (jigsaw):
  • dodano dwa nowe pola wejściowe na ekranie edycji - priorytet wyboru oraz umieszczania
  • dla wszysktich istniejących bloków stan wyboru, domyślnie jest równy 0, aby zachować kompatybilność przed wprowadzeniem tych dwóch nowych wartości.
 • Spawner potworów - renderuje się teraz jego wewnętrzna strona. 
 • Strzały - zachowują swoją niestandardową nazwę CustomName po tym jak zostały wystrzelone i podniesione.
 • Enderperła - przy uderzeniu o blok/podłoże wydaje dzwięk teleportacji.
 • Tarcza - kiedy gracz blokuje tarczą, ramię z tarczą podąża teraz w kierunki, w którym patrzy gracz, patrząc z widoku trzeciej osoby.
 • Nietoperz - model, animacja oraz tekstura została zaktualizowana.
 • Format komend - zmieniono wiele funckji z poleceniach /function, /return, /execute oraz /scoreboard
 • Niestandardowe struktury:
  • zmiany w definicjach typów konstrukcji (data/minecraft/worldgen/structure)
  • dodano opcjonalnie wartość pool_aliases do listy bloku konstrukcyjnego
 • Paczki danych:
  • są od teraz w wersji nr. 26
 • Paczki zasobów:
  • są od teraz w wersji nr. 22
  • dodano model bloku i przedmiotu oraz stan bloku definujące crafter,
  • dodano teksturę GUI dla wytwarzacza (Crafter),
  • bat.png został zaktualizowany pod nowy model nietoperza,
  • dodano definicje dla modeli, przedmiotów i stanu bloków dla bloków:
   rzeźbionej miedzi, miedzianej kraty, miedzianej żarówki, miedzianych drzwi, miedzianych klap i ich pozostałych wariantów oraz bloków tuf
  • jedynym obecnie wspieranym formatem dla wszystkich tekstur jest od teraz .png
  • zmieniono sposób w jaki są pobierane paczki zasobów na serwerów lokalnych i światów oraz dla serwerów realms i dedykowanych,
  • sposób przechowywania paczek serwerowych został zmieniony, względem starego systemu organizacji plików,
  • w lokalnym magazynie gry, tylko ostatnich 20 serwerowych paczek zasobów jest trzymanych w pamięci do szybkiego odtworzenia.
 • Serwery Realms
Zmiany eksperymentalne
Dodano
 • Nowe bloki z miedzi:

  • Rzeźbiona miedź
  • Miedziana żarówka
  • Miedziane drzwi i klepę
  • Miedzianą kratę
 • Wytwarzacz (Crafter)
  • nowy blok warsztatowy, posiada interfejs użytkownika podobny do stołu rzemieślniczego,
  • sloty w GUI mają możliwość przełaczenie na aktywne/nieaktywne w celu dostosowania receptury,
  • miejsce pokazujące wynikowy przedmiot do wytworzenia, nie umozliwia jego wyciągnięcia jak w zwyklym stole rzemieślniczym,
  • wytwarza jeden przedmiot po każdym otrzymanym sygnale z redstone lub przycisku/dzwigni,
  • może współpracować z lejem oraz podajnikiem,
  • przedmioty są pobierane w kolejności i ustawiane w aktywnych slotach od lewej do prawe i od góry do dołu.
 • Przyzywacz prób (Trial Spawner) <-- opis na stronie Minepedii.
 • Zestaw bloków tuf:
 • Wichrzyk (Breeze) i jego jajo spawnujące - nowy mob występujący tylko w komnatach próby.
 • Podmuch wiatru - pocisk wietrzny wystrzeliwany przez wichrzyka.
 • Klucz próby - do zdobycia jedyne w komnatach wyzwań ze spawnerów próby, obecnie bez żadnej funkcji w grze.
 • Struktury komnat próby <-- opis na stronie Minepedii.
Poprawki błędów
Poprawiono 83 błędy, ze czego najwięcej było z wersji wcześniejszych niz 1.20.


Oceń artykuł
5 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 ocena)
Udostępnij