Minecraft Polska Avatar
Napisane przez Opublikowane 22 luty 2014 Aktualizacja 22 luty 2014

Snapshot 14w07a - Minecraft 1.8

bolda500 22 luty 2014

 
 

 

Snapshot 14w07a - Minecraft 1.8

 
 
Ostatnie kilka snapshot'ów opierało się o dodatki oraz nowości dla pewnej grupy użytkowników zwanej mapmaker'ami. Tym razem było podobnie. W snapshot 14w07a większość zmian zainteresuje właśnie ich.
 

Lista zmian 14w07a:

- Dodano nowy blok - metalowy właz
- Paczki zasobów mogą być teraz wbudowywane w mapę, wystarczy, że umieścisz w katalogu z mapą ową paczkę pod nazwą „resouruces” w formacie zip.
Przykład: ”.minecraft/saves/nazwamapy/resources.zip”
- Komendy /testfor, /testforblock oraz /clear mogą teraz być używane do wykonywania testowych poleceń z użyciem tagów NBT
Przykład: /testfor @p {Inventory:[{Slot:6b,id:"minecraft:diamond_sword"}],SelectedItemSlot:6}
- Tablice wyników będą ignorowały wyniki dla fałszywych graczy z nickami zawierającymi na początku znak #
- Nowe subkomendy dla tablicy wyników:
Przykład: /scoreboard players operation #teamscores redScore += @a[team=red] blueKills
- Komenda /scoreboard może być teraz używana do sprawdzania wyniku – czy znajduje się pomiędzy najwyższą a najniższą ustaloną wartością
Przykład: /scoreboard players test #global anObjective 12 19
- Nowa komenda /execute
Przykład: /execute @e[type=Chicken] ~ ~ ~ fill ~-1 ~-1 ~-1 ~1 ~1 ~1 minecraft:glass
- Nowe parametry selektorów do wykrywania obrotów danej jednostki
Przykład:  @a[rxm=-15,rx=15,rym=-45,ry=45]
- Podczas trybu debugowania (F3) patrząc na blok, pokazywane zostaną jego współrzędne
- Nowa komenda /testforblock będzie służyła do porównywania dwóch obszarów na mapie
Przykład: /testforblocks 100 64 100 107 69 107 0 64 0 masked
- Dozowniki będą umieszczać blok komend na innym bloku, zamiast nim strzelać
- Znaczniki dla graczy z innych drużyn mogą być teraz ukrywane
Przykład: /scoreboard teams option red nametagVisibility hideForOtherTeam
 
PLIKI SERWEROWE ZWYKŁE

SNAPSHOT 14W07a SERWER

 

Custom Launcher 1.7.2/1.7.4


Reklama

Oceń artykuł
1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 ocen)
Udostępnij