Minecraft Polska Avatar
Napisane przez Opublikowane 25 wrzesień 2019 Aktualizacja 25 wrzesień 2019

Minecraft 1.15 Snapshot 19w38a/b - zmiany techniczne

bolda500 25 wrzesień 2019
Snapshot 19w38a/b dostarcza nam kilku większych zmian technicznych. Zmiany te obejmują także silnik renderowania Blaze3D, którego pierwsze drobne implementacje pojawiły się w migawce 19w34a.
 

Lista zmian Snapshot 19w38a/b

19w38b
 • Poprawki błędów
19w38a
 • Poprawki błędów:
  • Kilka poprawek dotyczy bugów związanych z perłą endera oraz łodzią.
 • Kolejne zmiany w silniku renderowania Blaze3D.
 • Zmiany techniczne - poniżej dokładny opis zmian.

 

Reklama

ZMIANY TECHNICZNE

Warunki wymagane do dropnięcia itemów mogą być teraz definiowane w osobnych plikach i używane w selektorach w poleceniu execute:
 • Dodano magazyn do przechowywania poleceń data ogólnego przeznaczenia
 • Dodano nowe opcje do warunków spełnienia osiągnięć i dropowania itemów
 • Rozszerzono funkcjonalność funkcji /schedule - może teraz wykonywać wielokrotnie to samo polecenie
 

OPCJE WARUNKU DLA STWORZEŃ

PLAYER

Warunek dla stworzeń akceptuje teraz pole player, które sprawdza własności gracza. Warunek nie zostanie spełniony jeżeli stworzenie nie jest graczem..
Pola dla warunku typu PLAYER:
 • level - zakres poziomów gracza
 • gamemode - wartości takie same jak w poleceniu /gamemode
 • stats - lista statystyk do sprawdzenia. Wpis ma postać: type (typ - np. minecraft:custom), stat (statystyka - np. minecraft:sneak_time) i wartość (zakreś liczb całkowitych)
 • recipes - słownik zawierający receptury i wartość true/false, która odpowiada temu czy gracz powinien znać daną recepturę
 • advancements - słownik zawierający osiągnięcia i wartość true/false, która odpowiada temu czy gracz powinien posiadać dane osiągnięcie..

TEAM

Warunek dla stworzeń akceptuje teraz pole team, które sprawdza nazwę drużyny, do której należy stworzenie

Warunek położenia (LOCATION)

BLOCK i FLUID

Warunek zawiera dodatkowe pod-warunki: block i fluid. Posiadają one pola:
 • block/fluid - id bloku/cieczy, która powinna znajdować się na podanej lokacji
 • tag - tag bloku/cieczy do sprawdzenia
 • nbt - sprawdza opcję NBT (tylko dla bloków)
 • state - słownik zawierający stan i oczekiwaną wartość

LIGHT

Warunek LOCATION akceptuje też pod-warunek LIGHT - poziom oświetlenia. Możliwe wartości odpowiadają poziomom oświetlenia w grze.

POLECENIA

DATA

 • Polecenie /data może teraz używać storage jako celu. Jest to magazyn danych ogólnego przeznaczania w postaci klucz:wartość
  • Dane w magazynie są współdzielone we wszystkich wymiarach w świecie
  • Dane w magazynie nie znikają po przeładowaniu serwera

EXECUTE IF PREDICATE

Polecenie pozwala wykonować zdefiniowane wcześniej predicates (warunki - utworzone w kataloguj predicates w datapacku).

SCHEDULE

 • Nowa składnia polecenia /schedule ... [append|replace] (Domyślny tryb /schedule ... to replace)
 • Nowa składnia polecenia /schedule clear <id> - usuwa wszystkie zaplanowane wykonania poleceń (zwraca liczbę usuniętych planów)

ENTITY SELECTORS (selektory stworzeń)

Dodano nowy parametr predicate (wraunek), który pozwala zastosować wcześniej zdefiniowany warunek w poleceniu. (Warunki definiowane są w katalogu predicates w datapacku)

KILL

Polecenie /kill jako cel przyjmuje teraz domyślnie @s jeżeli nie podano innego celu.

WŁASNE WARUNKI

Od teraz tablice lootu (definiują jakie dropy otrzymujemy po zabiciu moba / zniszczeniu bloku) mogą przyjmować warunki stworzone przez nas w osobnych plikach w katalogu predicates w datapacku

TABLICE LOOTU

LOCATION_CHECK

Dodano nowe parametry do zmiennej:
 • offsetX, offsetY, offsetZ - opcjonalny odstęp od wymaganej lokacji

WARUNEK TIME_CHECK

Sprawdza porę dnia

ZMIENNE

 • value - zakres akceptowalnych wartości
 • period - jeżeli jest obecna, czas zostanie podzielony w trybie modulo przez tą wartość (np. jeżeli period ustawione jest na 24000, value będzie odpowiadać tylko porze dnia, a nie całego cyklu dnia i nocy)

NOWE WARUNKI

REFERENCE

Dodaje warunek zdefiniowany w pliku w datapacku, wybierany za pomocą parametru name.
 
Jak widzicie, zmiany i nowości związane z tablicami dropu są dość duże, co daje większe możliwości customizacji tego co da się stowrzyć w paczkach danych. Zapewne przy pełnym wydaniu Minecraft 1.15 ktoś będzie miał wstępnie gotową paczkę danych z wykorzystaniem nowych selektorów dla tablic dropu.

 


Oceń artykuł
5 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 ocena)
Udostępnij