Minecraft Polska Avatar
Napisane przez Opublikowane 20 grudzień 2022 Aktualizacja 23 grudzień 2022

EssentialsX 1.19.3 | 1.18.2 | 1.17.1 | 1.16.5 | 1.12.2 Komendy i uprawnienia

SebxteR 23 grudzień 2022

EssentialsX 1.19.3 | 1.18.2 | 1.17.1 | 1.16.5 | 1.16.4 | 1.16.2 | 1.15.2 | 1.12.2  jeden z najbardziej rozbudowanych a zarazem podstawowych pluginów pod serwery minecraft, posiada tyle funkcji, że aż trudno je zliczyć.
 
EssentialsX jest forkiem (inną wersją projektu podstawowego) zastępującego Essentials. Większość poleceń i uprawnień działa w ten sam sposób. Pliki starego Essentials są zgodne z EssentialsX i są zoptymalizowane bardziej niż oryginał.
 
Link do pobrania pluginu na końcu wpisu, pod spisem komend i uprawnień:

Pobierz EssentialsX 1.19.3 - 1.18.2 - 1.16.5 - 1.12.2

 
Komendy dla EseentialsX będę przedstawiał w następujący sposób:
Komenda:
Opis: (co wykonuje dana komenda).
Aliasy: (alias to zamiennik podstawowej komendy).
Uprawnienia: (dodanie tego uprawnienia graczowi lub grupie/randze pozwala użyć tej komendy).
 

Lista komend EssentialsX

afk:
 • Opis: Pozwala na poinformowanie, że zaraz wracasz lub już jesteś.
 • Aliasy: eafk, away, eaway
 • Uprawnienia: essentials.afk, essentials.afk.auto, essentials.afk.kickexmpt, essentials.afk.other
antioch:
 • Opis: Tworzy TNT w miejscu gracza, które po chwili wybucha.
 • Aliasy: eantioch, grenade, egrenade, tnt, etnt
 • Uprawnienia: essentials.antioch
back:
 • Opis: Teleportuje do poprzedniej przebywanej lokalizacji.
 • Aliasy: eback, return, ereturn
 • Uprawnienia: essentials.back, essentials.back.ondeath
backup:
 • Opis: Uruchamia kopię zapasową.
 • Aliasy: ebackup
 • Uprawnienia: essentials.backup
balance:
 • Opis: Sprawdza aktualny stan gotówki wybranego gracza.
  Aliasy: bal, ebal, ebalance, money, emoney
  Uprawnienia: essentials.balance, essentials.balance.others
balancetop:
 • Opis: Pokazuję listę najbogatszych graczy na serwerze.
 • Aliasy: ebalancetop, baltop, ebaltop
 • Uprawnienia: essentials.balancetop
ban:
 • Opis: Blokuje dostęp danego gracza do serwera.
 • Aliasy: eban
 • Uprawnienia: essentials.ban, essentials.ban.exempt, essentials.ban.notify, essentials.ban.offline
banip:
 • Opis: Blokuje dostęp użytkowników z wybranym adresem IP.
 • Aliasy: ebanip
 • Uprawnienia: essentials.ban.notify, essentials.banip
book:
 • Opis: Pozwala na edycje zapisanej książki.
 • Aliasy: ebook
 • Uprawnienia: essentials.book, essentials.book.author, essentials.book.others, essentials.book.title
break:
 • Opis: Usuwa blok, na który się patrzymy.
 • Aliasy: ebreak
 • Uprawnienia: essentials.break, essentials.break.bedrock
broadcast:
 • Opis: Wysyła globalną wiadomość do wszystkich graczy dostępnych na serwerze.
 • Aliasy: bc, ebc, bcast, ebcast, ebroadcast, shout, eshout
 • Uprawnienia: essentials.broadcast
bigtree:
 • Opis: Tworzy wielkie drzewo w miejscu, na które się patrzymy.
 • Aliasy: ebigtree, largetree, elargetree
 • Uprawnienia: essentials.bigtree
burn:
 • Opis: Podpala gracza na wybraną ilość czasu.
 • Aliasy: eburn
 • Uprawnienia: essentials.burn
clearinventory:
 • Opis: Czyści ekwipunek gracza.
 • Aliasy: ci, eci, clean, eclean, clear, eclear, clearinvent, eclearinvent, eclearinventory
 • Uprawnienia: essentials.clearinventory, essentials.clearinventory.all, essentials.clearinventory.others
condense:
 • Opis: Zamienia przedmioty w ekwipunku na bloki.
 • Aliasy: econdense, compact, ecompact, blocks, eblocks, toblocks, etoblocks
 • Uprawnienia: essentials.condense
customtext:
 • Opis: Pozwala na tworzenie niestandardowych poleceń tekstowych.
 • Uprawnienia: essentials.customtext
delhome:
 • Opis: Usuwa ustawiony dom.
 • Aliasy: edelhome, remhome, eremhome, rmhome, ermhome
 • Uprawnienia: essentials.delhome, essentials.delhome.others
deljail:
 • Opis: Usuwa ustawione wcześniej więzienie.
 • Aliasy: edeljail, remjail, eremjail, rmjail, ermjail
 • Uprawnienia: essentials.deljail
delwarp:
 • Opis: Usuwa wybrany warp.
 • Aliasy: edelwarp, remwarp, eremwarp, rmwarp, ermwarp
 • Uprawnienia: essentials.delwarp
depth:
 • Opis: Pokazuje ile bloków, znajdujesz się nad lub pod poziomem morza.
 • Aliasy: edepth, height, eheight
 • Uprawnienia: essentials.depth
eco:
 • Opis: Zarządzanie ekonomią serwera.
 • Aliasy: eeco, economy, eeconomy
 • Uprawnienia: essentials.eco, essentials.eco.loan
enchant:
 • Opis: Zaklina trzymany w ręce przedmiot.
 • Aliasy: eenchant, enchantment, eenchantment
 • Uprawnienia: essentials.enchant, essentials.enchantments.[nazwa zaklęcia], essentials.enchantments.allowunsafe
enderchest:
 • Opis: Otwiera skrzynie kresu wybranego gracza.
 • Aliasy: echest, eechest, eenderchest, endersee, eendersee, ec, eec
 • Uprawnienia: essentials.enderchest, essentials.enderchest.modify, essentials.enderchest.others
essentials:
 • Opis: Przeładowuje plugin essentials.
 • Aliasy: eessentials, ess, eess, essversion
 • Uprawnienia: essentials.essentials
exp:
 • Opis: Pozwala na sprawdzenie ilości expa danego użytkownika. Również umożliwia danie lub ustawienie wybranej ilości punktów doświadczenia.
 • Aliasy: eexp, xp
 • Uprawnienia: essentials.exp, essentials.exp.give, essentials.exp.give.others, essentials.exp.others, essentials.exp.set, essentials.exp.set.others
ext:
 • Opis: Gasi wybranego gracza.
 • Aliasy: eext, extinguish, eextinguish
 • Uprawnienia: essentials.ext
feed:
 • Opis: Uzupełnia pasek głodu do pełna.
 • Aliasy: eat, eeat, efeed
 • Uprawnienia: essentials.feed, essentials.feed.cooldown.bypass, essentials.feed.others
fly:
 • Opis: Pozwala na latanie.
 • Aliasy: efly
 • Uprawnienia: essentials.fly, essentials.fly.others, essentials.fly.safelogin
fireball:
 • Opis: Wystrzeliwuje kule ognia.
 • Aliasy: efireball, fireentity, efireentity, fireskull, efireskull
 • Uprawnienia: essentials.fireball
firework:
 • Opis: Pozwala dodać efekt na fajerwerki, które trzymamy w ręce.
 • Aliasy: efirework
 • Uprawnienia: essentials.firework, essentials.firework.fire
gamemode:
 • Opis: Umożliwia na zmianę trybu gry wybranego gracza.
 • Aliasy: adventure, eadventure, adventuremode, eadventuremode, creative, eecreative, creativemode, ecreativemode, egamemode, gm, egm, gma, egma, gmc, egmc, gms, egms, gmsp, egmspgmt, egmt, survival, esurvival, survivalmode, esurvivalmode
 • Uprawnienia: essentials.gamemode, essentials.gamemode.others
gc:
 • Opis: Pokazuje informacje o serwerze, są to pamięć RAM, długość aktywności serwera, ilość TPS oraz inne.
 • Aliasy: lag, elag, egc, mem, emem, memory, ememory, uptime, euptime, tps, etps, entities, eentities
 • Uprawnienia: essentials.gc
getpos:
 • Opis: Pokazuje współrzędne wybranego użytkownika.
 • Aliasy: coords, egetpos, position, eposition, whereami, ewhereami, getlocation, egetlocation, getloc, egetloc
 • Uprawnienia: essentials.getpos, essentials.getpos.others
give:
 • Opis: Daje wybrane przedmiot dla gracza.
 • Aliasy: egive
 • Uprawnienia: essentials.itemspawn.meta-chapter-[chapter], essentials.enchantments.[nazwa zaklęcia], essentials.enchantments.allowunsafe, essentials.give, essentials.itemspawn.exempt, essentials.itemspawn.item-<nazwa przedmiotu>, essentials.itemspawn.item-[id przedmiotu], essentials.itemspawn.item-all, essentials.itemspawn.meta-author, essentials.itemspawn.meta-book, essentials.itemspawn.meta-firework, essentials.itemspawn.meta-head, essentials.itemspawn.meta-lore, essentials.itemspawn.meta-title, essentials.oversizedstacks
god:
 • Opis: Stajesz się nieśmiertelny.
 • Aliasy: egod, godmode, egodmode, tgm, etgm
 • Uprawnienia: essentials.god, essentials.god.others, essentials.god.pvp
hat:
 • Opis: Pozwala na założenie trzymanego przedmiotu na głowę.
 • Aliasy: ehat, head, ehead
 • Uprawnienia: essentials.hat
heal:
 • Opis: Uzupełnia pasek zdrowia do pełna.
 • Aliasy: eheal
 • Uprawnienia: essentials.heal, essentials.heal.cooldown.bypass, essentials.heal.others
help:
 • Opis: Wyświetla listę dostępnych poleceń.
 • Aliasy: ehelp
 • Uprawnienia: essentials.help, essentials.help.[pluginname], essentials.help.[pluginname].[komenda], essentials.helpop, essentials.helpop.receive
helpop:
 • Opis: Wysyła wiadomość do dostępnych członków administracji.
 • Aliasy: ac, eac, amsg, eamsg, ehelpop
 • Uprawnienia: essentials.helpop, essentials.helpop.receive
home:
 • Opis: Teleportuje do wcześniej ustawionego domu.
 • Aliasy: ehome, homes, ehomes
 • Uprawnienia: essentials.home, essentials.home.bed, essentials.home.others, essentials.worlds.<nazwa świata>
ignore:
 • Opis: Ignoruje gracza, nie dostajemy od niego wiadomości.
 • Aliasy: eignore, unignore, eunignore, delignore, edelignore, remignore, eremignore, rmignore, ermignore
 • Uprawnienia: essentials.chat.ignoreexempt, essentials.ignore
info:
 • Opis: Wyświetla informacje, które zostały ustawione przez właściciela serwera.
 • Aliasy: about, eabout, ifo, eifo, einfo, inform, einform, news, enews
 • Uprawnienia: essentials.info
invsee:
 • Opis: Pozwala na otworzenie ekwipunku innego gracza.
 • Aliasy: einvsee
 • Uprawnienia: essentials.invsee, essentials.invsee.modify, essentials.invsee.preventmodify
item:
 • Opis: Daje wybrany przedmiot dla gracza.
 • Aliasy: i, eitem, ei
 • Uprawnienia: essentials.itemspawn.meta-chapter-[chapter], essentials.enchantments.[nazwa zaklęcia], essentials.enchantments.allowunsafe, essentials.item, essentials.itemspawn.exempt, essentials.itemspawn.item-[itemid], essentials.itemspawn.item-[itemname], essentials.itemspawn.item-all, essentials.itemspawn.meta-author, essentials.itemspawn.meta-book, essentials.itemspawn.meta-firework, essentials.itemspawn.meta-head, essentials.itemspawn.meta-lore, essentials.itemspawn.meta-title, essentials.oversizedstacks
itemdb:
 • Opis: Wyświetla informacje o trzymanym przedmiocie.
 • Aliasy: dura, edura, durability, edurability, eitemdb, itemno, eitemno
 • Uprawnienia: essentials.itemdb
jails:
 • Opis: Pokazuję listę wszystkich stworzonych więzień.
 • Aliasy: ejails
 • Uprawnienia: essentials.jails
jump:
 • Opis: Teleportuje gracza na najbliższy blok.
 • Aliasy: j, ej, ejump, jumpto, ejumpto
 • Uprawnienia: essentials.jump
kick:
 • Opis: Wyrzuca użytkownika z serwera.
 • Aliasy: ekick
 • Uprawnienia: essentials.kick, essentials.kick.exempt, essentials.kick.notify
kickall:
 • Opis: Wyrzuca wszystkich dostępnych graczy z serwera.
 • Aliasy: ekickall
 • Uprawnienia: essentials.kickall
kill:
 • Opis: Zabija wybranego gracza.
 • Aliasy: ekill
 • Uprawnienia: essentials.kill, essentials.kill.exempt, essentials.kill.force
kit:
 • Opis: Daje wybrany zestaw lub wyświetla listę dostępnych zestawów.
 • Aliasy: ekit, kits, ekits
 • Uprawnienia: essentials.kit, essentials.kit.exemptdelay, essentials.kit.others, essentials.kits.*, essentials.kits.[nazwa zestawu]
kittycannon:
 • Opis: Rzuca kotem, który eksploduje.
 • Aliasy: ekittycannon
 • Uprawnienia: essentials.kittycannon
lightning:
 • Opis: Pojawia się piorun w miejsce wybranego gracza.
 • Aliasy: elightning, shock, eshock, smite, esmite, strike, estrike, thor, ethor
 • Uprawnienia: essentials.lightning, essentials.lightning.others
list:
 • Opis: Lista dostępnych graczy na serwerze.
 • Aliasy: elist, online, eonline, playerlist, eplayerlist, plist, eplist, who, ewho
 • Uprawnienia: essentials.list, essentials.list.hidden
me:
 • Opis: Wykonuję akcję podaną przez gracza.
 • Aliasy: action, eaction, describe, edescribe, eme
 • Uprawnienia: essentials.me
more:
 • Opis: Uzupełnia przedmiot trzymany w ręce do pełnego staka.
 • Aliasy: emore
 • Uprawnienia: essentials.more, essentials.oversizedstacks
motd:
 • Opis: Wyświetla wiadomość ustawioną przez właściciela.
 • Aliasy: emotd
 • Uprawnienia: essentials.motd
msg:
 • Opis: Wysyła prywatną wiadomość do wybranego gracza.
 • Aliasy: w, m, t, pm, emsg, epm, tell, etell, whisper, ewhisper
 • Uprawnienia: essentials.msg, essentials.msg.color, essentials.msg.format, essentials.msg.magic, essentials.msg.multiple, essentials.msg.url
mute:
 • Opis: Uniemożliwia pisane wybranemu użytkownikowi.
 • Aliasy: emute, silence, esilence
 • Uprawnienia: essentials.mute, essentials.mute.exempt, essentials.mute.notify, essentials.mute.offline
near:
 • Opis: Pokazuję listę wszystkich graczy wokół siebie.
 • Aliasy: enear, nearby, enearby
 • Uprawnienia: essentials.near, essentials.near.maxexempt, essentials.near.others
nick:
 • Opis: Zmienia nazwę użytkownika na inną.
 • Aliasy: enick, nickname, enickname
 • Uprawnienia: essentials.nick, essentials.nick.color, essentials.nick.format, essentials.nick.magic, essentials.nick.others
nuke:
 • Opis: Robi deszcz TNT wokół gracza.
 • Aliasy: enuke
 • Uprawnienia: essentials.nuke
pay:
 • Opis: Wysyła gotówkę do innej osoby.
 • Aliasy: epay
 • Uprawnienia: essentials.pay, essentials.pay.multiple
ping:
 • Opis: Pong!
 • Aliasy: echo, eecho, eping, pong, epong
 • Uprawnienia: essentials.ping
potion:
 • Opis: Daje wybrany efekt mikstury dla gracza.
 • Aliasy: epotion, elixer, eelixer
 • Uprawnienia: essentials.potion
powertool:
 • Opis: Przypisuje wybrane polecenie do przedmiotu trzymanego w ręce.
 • Aliasy: epowertool, pt, ept
 • Uprawnienia: essentials.powertool, essentials.powertool.append
powertooltoggle:
 • Opis: Wyłącza lub włącza wszystkie przypisane polecenia do przedmiotów.
 • Aliasy: epowertooltoggle, ptt, eptt, pttoggle, epttoggle
 • Uprawnienia: essentials.powertooltoggle
ptime:
 • Opis: Pozwala na ustawienie wybranej pory dnia dla danego użytkownika.
 • Aliasy: playertime, eplayertime, eptime
 • Uprawnienia: essentials.ptime, essentials.ptime.others
pweather:
 • Opis: Umożliwia na ustawienie pogody dla wybranego użytkownika.
 • Aliasy: playerweather, eplayerweather, epweather
 • Uprawnienia: essentials.pweather, essentials.pweather.others
r:
 • Opis: Szybka odpowiedz na ostatnią prywatną wiadomość.
 • Aliasy: er, reply, ereply
 • Uprawnienia: essentials.msg, essentials.msg.color, essentials.msg.format, essentials.msg.magic, essentials.msg.url
realname:
 • Opis: Wyświetla prawdziwą nazwę gracza.
 • Aliasy: erealname
 • Uprawnienia: essentials.realname
recipe:
 • Opis: Wyświetla recepturę dla wybranego przedmiotu.
 • Aliasy: formula, eformula, method, emethod, erecipe, recipes, erecipes
 • Uprawnienia: essentials.recipe
remove:
 • Opis: Usuwa byty ze świata na którym się znajdujesz.
 • Aliasy: eremove, butcher, ebutcher, killall, ekillall, mobkill, emobkill
 • Uprawnienia: essentials.remove
repair:
 • Opis: Naprawia przedmiot, który trzymasz w ręce lub wszystkie w ekwipunku.
 • Aliasy: fix, efix, erepair
 • Uprawnienia: essentials.repair, essentials.repair.all, essentials.repair.armor, essentials.repair.enchanted
rules:
 • Opis: Wyświetla regulamin serwera.
 • Aliasy: erules
 • Uprawnienia: essentials.rules
seen:
 • Opis: Wyświetla informacje o logowaniu wybranego gracza.
 • Aliasy: eseen
 • Uprawnienia: essentials.seen, essentials.seen.banreason, essentials.seen.extra, essentials.seen.ipsearch
sell:
 • Opis: Sprzedaje przedmiot trzymany w ręce.
 • Aliasy: esell
 • Uprawnienia: essentials.sell
sethome:
 • Opis: Ustawia dom w miejscu, którym stoisz.
 • Aliasy: esethome, createhome, ecreatehome
 • Uprawnienia: essentials.sethome, essentials.sethome.bed, essentials.sethome.multiple, essentials.sethome.multiple.[set name], essentials.sethome.multiple.unlimited, essentials.sethome.others
setjail:
 • Opis: Ustawia więzienie w miejscu, w którym jesteś.
 • Aliasy: esetjail, createjail, ecreatejail
 • Uprawnienia: essentials.setjail
setwarp:
 • Opis: Tworzy warp, tu gdzie stoisz.
 • Aliasy: createwarp, ecreatewarp, esetwarp
 • Uprawnienia: essentials.setwarp, essentials.warp.overwrite.*, essentials.warp.overwrite.[warpname]
setworth:
 • Opis: Ustawia cenę przedmiotu trzymanego w ręce.
 • Aliasy: esetworth
 • Uprawnienia: essentials.setworth
skull:
 • Opis: Daje głowę wybranego gracza.
 • Aliasy: eskull, playerskull, eplayerskull, head, ehead
 • Uprawnienia: essentials.skull, essentials.skull.modify, essentials.skull.others, essentials.skull.spawn
socialspy:
 • Opis: Pozwala na sprawdzenie prywatnych wiadomości innych graczy.
 • Aliasy: esocialspy
 • Uprawnienia: essentials.socialspy, essentials.socialspy.others
spawner:
 • Opis: Zmienia typ spawnera, na który się patrzymy.
 • Aliasy: changems, echangems, espawner, mobspawner, emobspawner
 • Uprawnienia: essentials.spawner, essentials.spawner.*, essentials.spawner.[mob]
spawnmob:
 • Opis: Tworzy stwora, którego wybraliśmy.
 • Aliasy: mob, emob, spawnentity, espawnentity, espawnmob
 • Uprawnienia: essentials.spawnmob, essentials.spawnmob.*, essentials.spawnmob.[mob], essentials.spawnmob.stack
speed:
 • Opis: Zmienia prędkość latania/chodzenia.
 • Aliasy: flyspeed, eflyspeed, fspeed, efspeed, espeed, walkspeed, ewalkspeed, wspeed, ewspeed
 • Uprawnienia: essentials.speed, essentials.speed.bypass, essentials.speed.fly, essentials.speed.others, essentials.speed.walk
sudo:
 • Opis: Wywołuje wybraną komendę przez innego gracza.
 • Aliasy: esudo
 • Uprawnienia: essentials.sudo, essentials.sudo.exempt
suicide:
 • Opis: Powoduje, że zostaniesz zabity.
 • Aliasy: esuicide
 • Uprawnienia: essentials.suicide
tempban:
 • Opis: Blokowanie dostępu do serwera użytkownika na wybrany czas.
 • Aliasy: etempban
 • Uprawnienia: essentials.ban.notify, essentials.tempban, essentials.tempban.exempt, essentials.tempban.offline, essentials.tempban.unlimited
thunder:
 • Opis: Włącza lub wyłącza błyskawice.
 • Aliasy: ethunder
 • Uprawnienia: essentials.thunder
time:
 • Opis: Pozwala na zmianę czasu.
 • Aliasy: day, eday, night, enight, etime
 • Uprawnienia: essentials.time, essentials.time.set
togglejail:
 • Opis: Ustawia więzienie dla wybranego użytkownika.
 • Aliasy: jail, ejail, tjail, etjail, etogglejail, unjail, eunjail
 • Uprawnienia: essentials.jail.allow.<komenda>, essentials.jail.exempt, essentials.togglejail, essentials.togglejail.offline
top:
 • Opis: Teleportuje na najwyższy blok, który znajduje się nad graczem.
 • Aliasy: etop
 • Uprawnienia: essentials.top
tp:
 • Opis: Teleportuje do innego gracza.
 • Aliasy: tele, etele, teleport, eteleport, etp, tp2p, etp2p
 • Uprawnienia: essentials.tp, essentials.tp.others, essentials.worlds.<nazwa świata>
tpa:
 • Opis: Wysyła zapytanie o teleportacje do innego użytkownika.
 • Aliasy: call, ecall, etpa, tpask, etpask
 • Uprawnienia: essentials.tpa, essentials.worlds.<nazwa świata>
tpaall:
 • Opis: Wysyła zapytanie o teleportacje do wszystkich graczy dostępnych na serwerze.
 • Aliasy: etpaall
 • Uprawnienia: essentials.tpaall, essentials.worlds.<nazwa świata>
tpaccept:
 • Opis: Akceptuje teleportacje.
 • Aliasy: etpaccept, tpyes, etpyes
 • Uprawnienia: essentials.tpaccept
tpahere:
 • Opis: Wysyła prośbę o teleportacje innego gracza do Ciebie.
 • Aliasy: etpahere
 • Uprawnienia: essentials.tpahere, essentials.worlds.<nazwa świata>
tpall:
 • Opis: Teleportuje wszystkich graczy do miejsca, w którym się znajdujesz.
 • Aliasy: etpall
 • Uprawnienia: essentials.tpall, essentials.worlds.<nazwa świata>
tpdeny:
 • Opis: Odrzuca prośbę o teleportacje.
 • Aliasy: etpdeny, tpno, etpno
 • Uprawnienia: essentials.tpdeny
tphere:
 • Opis: Teleportuje gracza w twoje miejsce.
 • Aliasy: s, etphere
 • Uprawnienia: essentials.tphere, essentials.worlds.<nazwa swiata>
tpo:
 • Opis: Teleportujesz się do innej osoby bez zapytania.
 • Aliasy: etpo
 • Uprawnienia: essentials.tpo, essentials.worlds.<nazwa swiata>
tpohere:
 • Opis: Teleportuje inną osobę w twoje miejsce bez jej pozwolenia.
 • Aliasy: etpohere
 • Uprawnienia: essentials.tphere, essentials.worlds.<nazwa swiata>
tppos:
 • Opis: Teleportuje w wybraną pozycję.
 • Aliasy: etppos
 • Uprawnienia: essentials.tppos
tptoggle:
 • Opis: Blokuje wszystkie możliwe formy teleportacji.
 • Aliasy: etptoggle
 • Uprawnienia: essentials.teleport.cooldown.bypass, essentials.teleport.timer.bypass, essentials.teleport.timer.move, essentials.tptoggle,essentials.tptoggle.others, essentials.vanish.interact
tree:
 • Opis: Tworzy drzewo, w miejscu, na które się patrzysz.
 • Aliasy: etree
 • Uprawnienia: essentials.tree
unban:
 • Opis: Umożliwia wejście osobie, która została wcześniej zablokowana.
 • Aliasy: pardon, eunban, epardon
 • Uprawnienia: essentials.ban.notify, essentials.unban, essentials.ban.notify
unbanip:
 • Opis: Pozwala na wejście osobą, które dostały blokadę IP.
 • Aliasy: eunbanip, pardonip, epardonip
 • Uprawnienia: essentials.ban.notify, essentials.unbanip
unlimited:
 • Opis: Pozwala na stawianie nielimitowanej ilości bloków, które wybierzemy.
 • Aliasy: eunlimited, ul, unl, eul, eunl
 • Uprawnienia: essentials.unlimited, essentials.unlimited.item-[itemid], essentials.unlimited.item-[nazwa przedmiotu], essentials.unlimited.item-all, essentials.unlimited.item-bucket, essentials.unlimited.others
vanish:
 • Opis: Inne osoby na serwerze nie mogą cię zobaczyć.
 • Aliasy: v, ev, evanish
 • Uprawnienia: essentials.vanish, essentials.vanish.effect, essentials.vanish.interact, essentials.vanish.others, essentials.vanish.pvp, essentials.vanish.see
warp:
 • Opis: Lista wszystkich dostępnych warpów.
 • Aliasy: ewarp, warps, ewarps
 • Uprawnienia: essentials.warp, essentials.warp.list, essentials.warp.otherplayers, essentials.warps.*, essentials.warps.[warpname]
weather:
 • Opis: Ustawia wybraną pogodę.
 • Aliasy: rain, erain, sky, esky, storm, estorm, sun, esun, eweather
 • Uprawnienia: essentials.weather
whois:
 • Opis: Pokazuje informacje o danym użytkowniku.
 • Aliasy: ewhois
 • Uprawnienia: essentials.geoip.show, essentials.whois
workbench:
 • Opis: Otwiera stół rzemieślniczy.
 • Aliasy: craft, ecraft, wb, ewb, wbench, ewbench, eworkbench
 • Uprawnienia: essentials.workbench
world:
 • Opis: Pozwala na teleportację między światami.
 • Aliasy: eworld
 • Uprawnienia: essentials.world, essentials.worlds.<nazwa światu>
worth:
 • Opis: Pokazuję cenę trzymanego przedmiotu w ręce.
 • Aliasy: eprice, price, eworth
 • Uprawnienia: essentials.worth

 


Pobierz EssentialsX 1.19.2 - 1.18.2 - 1.17.2 - 1.16.5 - 1.12.2

Do działania wymagany jest podstawowy plugin EssentialsX Core. Zawarte są w nim takie funkcje jak home, teleporty, warpy, give itd.
[tak wygląda ten plugin na stronie twórcy]
 
[v2.20.0 dev - 1.19.3]
 • EssentialsX 1.19.3 - POBIERZ
  (główny plugin)
 • EssentialsX Spawn 1.19.3 - POBIERZ
  (dodatek  na ustawianie spawnów głównych oraz tych dla graczy)
 
[v2.19.5 dev23 - 1.19]
 • EssentialsX 1.19  - POBIERZ
  (główny plugin)
 • EssentialsX Spawn 1.19 - POBIERZ
  (dodatek na ustawianie spawnów głównych oraz tych dla graczy)
 
 • EssentialsX 1.18.1 [v2.19.2] - POBIERZ
 • EssentialsX 1.18.2 [2.20.0] - POBIERZ
 
 • EssentialsX 1.17.1 [v2.19.0] - POBIERZ
 
Wersja stablina 1.16.4/1.16.5
 • EssentialsX 1.16.4/1.16.5 [v2.18.2] - POBIERZ
  (aby wgrać plugin główny lub dodatki wypakuj po pobraniu plik .zip)
Wersja stabilna 1.16.3 | 1.16.2 
 • EssentialsX 1.16.3/2 - POBIERZ
  (aby wgrać plugin główny lub dodatki wypakuj po pobraniu plik .zip)
 
Wersja stabilna EssentialsX 1.15.2:
 • główny plugin plus dodatki - POBIERZ
  (aby wgrać plugin główny lub dodatki wypakuj po pobraniu plik .zip)
 
Wersja beta EssentialsX 1.15.1 | 1.14.4:
 
Wszystkie stabilne wersje EssentialsX - Pobierz

 


Oceń artykuł
4.1904761904762 1 1 1 1 1 Ocena 4.19 (21 ocen)
Udostępnij