Minecraft Polska Avatar
Napisane przez Opublikowane 23 lipiec 2021 Aktualizacja 24 kwiecień 2024

Jak zainstalować Java 21, Java 17, Java 16, Java 8 dla Minecraft

bolda500 24 kwiecień 2024

W poradniku dowiesz się jak zainstalować i ustawić Java 21, Java 17, 16 lub Java 8 dla Minecrafta.
 
Od wersji Minecraft 1.20.5 wymagana jest Java 21, od Minecraft 1.17 wymagana jest Java 16, do wersji 1.16.5 Java 8. Od wersji Minecraft 1.18 wymagana jest wersja Java 17.
 
Dla Minecraft edycja Java do poprawnego działania wymagane jest oprogramowanie Java. W zależności od wersji gry, wymagane są obecnie różne wersje. O tym, jaka wersja jest wymagana dla twojego Minecraft dowiesz się z opisu poniżej. 
 
Dla moda Optifine 1.17.1 lub Forge 1.17.1 wymagane jest także Java 16, a jeśli nie możesz zainstalować tych modów POBIERZ JAR FIX.
 

Jaka wersja Java dla Minecraft - 21, 17, 16 czy 8?

Jeśli korzystasz z domyślnego Launchera gry Minecraft, wszystkie wersje gry do wydania 1.16.5 wymagały Java 8. Obecnie od wydania Minecraft 1.17 wymagana jest Java 16. Od wersji Minecraft 1.18 wyamgana jest Java 17, od wersji 1.20.5 wymagana jest Java 21.
 
W innych launcherach instalacja oprogramowania Java przebiega podobnie i różni się tylko miejscem, gdzie w launcherze należy podać lokalizacje pliku wykonywalnego Java. 
 
Należy pamiętać, aby instalować tylko wersję Java x64 (dla 64 bitowych wersji systemu), ponieważ tylko dzięki temu można wykorzystać więcej niż 4GB pamięci ram przydzielonej dla Minecraft, co jest wymagane w wielu paczkach modów do poprawnego działania. 
 

Jak zmienić lub zainstalować oprogramowanie Java dla Minecraft?

Sprawdź jaką wersję Minecraft chcesz uruchomić i wybierz wersję Java poniżej.
WAŻNE
 • Minecraft 1.20.5 wymagana jest Java 21
  • wersje Minecraft działające na Java 21: 1.20.5 i nowesze
 • Minecraft 1.18 wymagana jest Java 17
  • wersje Minecraft działające na Java 17: 1.18
 • Minecraft 1.17.1 wymagana jest Java 16
  • wersje Minecraft działające tylko na Java 16: 1.17 | 1.17.1 
 • Minecraft 1.16.5 lub starsze wersje wymagana jest Java 8
  • wersje Minecraft działające na Java 8: wszystkie wersje alpha, beta oraz 1.7.10, 1.8.9, 1.9.2, 1.10.2, 1.11.2, 1.13.2, 1.14.4, 1.15.2, 1.16.5
 

Jak zainstalować Java 8 do Minecrafta

 1. Pobierz Java 8.
 2. Uruchom pobrany plik oprogramowania Java i zainstaluj.
 3. Uruchom Launcher Minecraft.
 4. Kliknij w przycisk "Instalacje" potem "Nowa instalacja".
 5. Dla wersji Java 8 wybierze WERSJA między 1.0 do 1.16.5 (może być także Optifine).
 6. Jeśli niemożesz uruchomić pliku instalatora Optifine lub Forge pobierz i uruchom JAR FIX - POBIERZ.
 7. Na dole kliknij w pole "WIĘCEJ OPCJI".
 8. Kliknij w przycisk "PRZEGLĄDAJ" z pola wyboru "PLIK WYKONYWALNY JAVA".
 9. Zobaczysz okno folderów, przejdź w nim do folderu: C:\Program Files\AdoptOpenJDK\
  (jeśli nie widzisz tego folderu, to znaczy że nie zainstlowałeś Java wg. 2 pkt. tego poradnika).
 10.  Wejdź do folderu, zobaczysz w nim jedną lub kilka wersji Java
  (ja mam 3 wersje ale Ty możesz mieć jedną).
 11. Wybierz folder z Java8 - jego nazawa zaczyna się od jdk-8.0.nr-wersji lub jre-8.0.nr-wersji.
 12. Przejdź do folderu bin i w nim znajdź i kliknij na plik javaw i potem na oknie folderu na "Otwórz".
   
 13. Pole plik wykonywalny powinno miec teraz taki podobny wpis.
 14. Na koniec kliknij na dole okna Launchera przycisk "Zapisz".
 15. Gotowe. Zainstalowałeś lub zmieniłeś wersję Java dla Minecraft.
  Sprawdzić wersję możesz w grze klikąc F3, w prawym górnym rogu będzie podana wersja Java.

Pliki Java 8 dla różnych wersji systemu:

 • Windows 10/8/7
  • x64 JDK - POBIERZ (93MB) 
  • x64 JRE - POBIERZ (36MB)
   (najpopularniejsza wersja dla systemu Windows).
 • macOS
 • Linux
  • x64 JDK - POBIERZ (103MB)
  • x64 JRE - POBIERZ (41MB)
   (wersja zalecana na serwery Minecraft od 1.7.10 do 1.16.5 VPS/dedykowane).
 

Jak zainstalować Java 16 do Minecrafta

 1. Pobierz Java 16.
 2. Uruchom pobrany plik oprogramowania Java i zainstaluj.
 3. Uruchom Launcher Minecraft.
 4. Kliknij w przycisk "Instalacje" potem "Nowa instalacja" lub wybieramy już wgrane wersje i "Edytuj".

  lub
 5. Dla wersji Java 16 wybierze WERSJA między 1.17 lub nowszą (może być także Optifine).
 6. Jeśli niemożesz uruchomić pliku instalatora Optifine pobierz i uruchom JAR FIX - POBIERZ.
 7. Na dole kliknij w pole "WIĘCEJ OPCJI".
 8. Kliknij w przycisk "PRZEGLĄDAJ" z pola wyboru "PLIK WYKONYWALNY JAVA".
 9. Zobaczysz okno folderów, przejdź w nim do folderu: C:\Program Files\AdoptOpenJDK\
  (jeśli nie widzisz tego folderu, to znaczy że nie zainstlowałeś Java wg. 2 pkt. tego poradnika).
 10.  Wejdź do folderu, zobaczysz w nim jedną lub kilka wersji Java
  (ja mam 3 wersje ale Ty możesz mieć jedną).
 11. Wejdź do folderu z Java8 - jego nazawa zaczyna się od jdk-16.0.nr-wersji lub jre-16.0.nr-wersji.
 12. Przejdź do folderu bin i w nim znajdź i kliknij na plik javaw i potem na oknie folderu na "Otwórz".
   
 13. Pole plik wykonywalny powinno miec teraz taki podobny wpis.
 14. Na koniec kliknij na dole okna Launchera przycisk "Zapisz".
 15. Gotowe. Zainstalowałeś lub zmieniłeś wersję Java dla Minecraft.
  Sprawdzić wersję możesz w grze klikąc F3, w prawym górnym rogu będzie podana wersja Java.

 


Pliki Java 16 dla różnych wersji systemu:

 • Windows 10/8/7
  • x64 JDK - POBIERZ (179MB).
  • x64 JRE - POBIERZ (33MB)
   (najpopularniejsza wersja dla systemu Windows).
 • macOS
 • Linux
  • x64 JDK - POBIERZ (205MB).
  • x64 JRE - POBIERZ (48MB)
   (wersja zalecana na serwery Minecraft 1.17+ VPS/dedykowane).
 

Jak zainstalować Java 17 do Minecrafta

 1. Pobierz Java 17.
 2. Uruchom pobrany plik oprogramowania Java i zainstaluj.
  (kliknij 2x next i potem install)
 3. Uruchom Launcher Minecraft.
 4. Kliknij w przycisk "Inastalacje" potem "Nowa instalacja" lub wybieramy już wgrane wersje i klikamy "Edytuj"
 5. Dla wersji Java 17 wybierz wersja Minecraft od 1.18 (może być także z Optifine).
 6. Jeśli niemożesz uruchomić pliku instalatora Optifine lub Forge pobierz i uruchom JAR FIX - POBIERZ.
 7. Wracamy do daleszzej instalacji. W konie nowej instalacji kliknij w pole "WIĘCEJ OPCJI".
 8. Kliknij w przycisk "PRZEGLĄDAJ" z pola wyboru "PLIK WYKONYWALNY JAVA"
 9. Zobaczysz nowe okno folderów, przejdź  w nim do folderu C:\ProgramFiles\Eclipse Adoptium\
  (jeśli nie widzisz tego folderu, znaczy że nie zainstalowałeś Java wg. 2 pkt. tego poradnika)

 10. Wejdź do folderu Eclipse Adoptium, zobaczysz w niej jedną lub kilka wersji Java
  (ja mam jedną wersję, ale Ty możesz mieć więcej)
 11. Wybierz folder z Java17 - jego nazwa zaczyna się od jdk-17.0-nr_wersji.
  (im większy nr. wersji tym nowsze i stabilniejsze wyadnie Java 17)
 12. Przejdź do folderu bin i w nim znajdź i kliknij na plik javaw i potem w oknie folderu na "Otwórz"


 13. Pole "PLIK WYKONYWALNY powinno miec teraz taki podobny wpis:
 14. Na koniec na dole okna Launchera kliknij przycisk "Zapisz"
 15. Gotowe. Zainstalowałeś lub zmieniłeś wersję Java dla Minecraft.
 16. Sprawdzić swoją wersję możesz w grze, klikając F3, a w prawym górnym rogu ekranu gry, będzie podana wersja Java.
 

Pliki Java 17 dla różnych wersji systemu:

Windows 10/8/7
macOS
Linux
 
 

Jak zainstalować Java 21 do Minecrafta 1.20.5 i nowszych

 1. Pobierz Java 21.
 2. Uruchom pobrany plik oprogramowania Java i zainstaluj.
  (kliknij 2x next i potem install)
 3. Uruchom Launcher Minecraft.
 4. Kliknij w przycisk "Inastalacje" potem "Nowa instalacja" lub wybieramy już wgrane wersje i klikamy "Edytuj"
 5. Dla wersji Java 21 wybierz wersje Minecraft od 1.20.5 (może być także z Optifine).
 6. Jeśli niemożesz uruchomić pliku instalatora Optifine lub Forge pobierz i uruchom JAR FIX - POBIERZ.
 7. Wracamy do daleszzej instalacji. W konie nowej instalacji kliknij w pole "WIĘCEJ OPCJI".
 8. Kliknij w przycisk "PRZEGLĄDAJ" z pola wyboru "PLIK WYKONYWALNY JAVA"
 9. Zobaczysz nowe okno folderów, przejdź  w nim do folderu C:\ProgramFiles\Eclipse Adoptium\
  (jeśli nie widzisz tego folderu, znaczy że nie zainstalowałeś Java wg. 2 pkt. tego poradnika)

 10. Wejdź do folderu Eclipse Adoptium, zobaczysz w niej jedną lub kilka wersji Java
  (ja mam kilka wersji, ale Ty możesz mieć jedną)
 11. Wybierz folder z Java21 - jego nazwa zaczyna się od jdk-21.0-nr_wersji.
  (im większy nr_wersji tym nowsze i stabilniejsze wyadnie Java 21)
 12. Przejdź do folderu bin i w nim znajdź i kliknij na plik javaw i potem w oknie folderu na "Otwórz"

 13. Pole "PLIK WYKONYWALNY powinno miec teraz taki podobny wpis:
 14. Na koniec na dole okna Launchera kliknij przycisk "Zapisz"
 15. Gotowe. Zainstalowałeś lub zmieniłeś wersję Java dla Minecraft.
 16. Sprawdzić swoją wersję możesz w grze, klikając F3, a w prawym górnym rogu ekranu gry, będzie podana wersja Java.
 

Pliki Java 21 dla różnych wersji systemu:

Windows 11/10/8/7
macOS
Linux
 

 


Oceń artykuł
3.6 1 1 1 1 1 Ocena 3.60 (5 ocen)
Udostępnij