Minecraft Polska Avatar
Napisane przez Opublikowane 21 wrzesień 2023 Aktualizacja 21 wrzesień 2023

Co nowego w Minecraft 1.20.2? | Zbalansowanie handlu z osadnikami

bolda500 21 wrzesień 2023

Minecraft 1.20.2 został wydany jako "mała" aktualizacja dla głównego wydania 1.20. Lista zmian jak na ten typ aktualizacji jest dość obszerna.
 
Jedną z podstawowych zmian widocznych jest dodanie nowego pakietu eksperymentalnego, włączającego zbalanowanie przedmiotów handlu z osadnikami. Oprócz tego wprowadzono wiele zmian technicznych w komendach, usprawniono wysyłanie chunków do klienta oraz poprawiono masę błędów. Pełna lista zmian wydania Minecraft 1.20.2 znajduje się poniżej.
 

Minecraft 1.20.2 co nowego? | Lista zmian

Dodano
 • Nowa komenda /random - do tworzenia losowych wartości oraz losowych sekwencji.
 • Nowy atrybut maksymalnej absorbcji - generic.max_absortion:
  • działa podobnie do atrybuty maksymalnego zdrowia ale odnosi się do maksymalnej absorbcji,
  • moby z efektem absorbcji zwiększją go do czasu osiągnięcia maksymalnie ustawionej wartości.
 • Nowy opcja w zakładce ekeperymenty (podczas tworzenia świata) pozwalająca włączyć "Zbalansowanie handlu z osadnikami".
 • Tablica łupu posiada od teraz funckje sekwencji (sequence).
 • Dodano skrót klawiszowy dla funkcji narratora, klikająć CTRL + B zmieniamy poziom narratora (czyta wszystko, czyta czat, czyta system, wyłączony).
 • W pliku options.txt dodano narratorHotkey z wartością true - korzystanie ze skrótu klawiszowgo jest włączone.
 • Skiny oraz nicki graczy można od teraz zgłaszać w oknie interakcji społecznych (klawisz P).
  • zbanowany nick lub skin nie będzie mógł być wykorzytstywany przez innych graczy w przyszłości.
Zmiany
 • Blok bariery:
  • nie wyzwalają więcej cząsteczek upadku, kiedy coś spadnie na nie,
  • są od teraz zalewalne wodą, ale tylko przez graczy nie przez dozownik.
 • Kwiat refrenusu nie zapewnia już wsparcia dla wiszących i stojących bloków.
 • Stół do zaklinania:
  • przywrócono teksturę ikony slota lazurytu do wyglądu przed wersją 1.18 pre-5 aby zachować spójność ze stołem kowalskim.
 • Szafa grająca oraz zaczep na linkę używają od teraz dzwięków deski zamiast kamienia.
 • Dźwignia, komparator redstone oraz przekaźnik redstone używają od teraz dzwięków kamienia zamiast deski.
 • Sculkowy czujnik oraz skalibrowany sculkowy czujnik:
  • wibracje nie zostaną zagubione ze względu na ustawiony limit symulacji.
  • wykrywają także następujące zdarzenia z poziomem:
   • zmiana bloku - 11
   • zniszczenie bloku - 12
   • akcja bytu (nowe) - 4 (np. wstawanie wielbłąda, wiedźma pije miksturę)
   • byt otrzymuje obrażenia - 7
   • postawienie bytu - 14
   • koniec akcji związany z przedmiotem - 3 (np. użycie mączki kostnej)
   • ściąganie uzbrojenia (nowe) - 4 (np. usunięcie założonej zbroi)
  • wielbłąd jedzący kaktus emituje wibracje jedzienia - 8 zamiast działanie bytu z poziomem 6.
 • Gąbka i mokra gąbka od teraz mają swoje dzwięki.
 • Mapa eksploratora
  • zaktualizowano ikony struktur na mapach sprzedawanych przez kartografów.
 • Płyta "Pigstep" jest teraz ostatnią w menu kreatywnym.
 • Pszczoły mogą od teraz zbierać nektar z kwiatu refrenusu oraz pylikwiatu.
 • Wielbłąd, żaba, koza, niuchacz - panikują jeśli otrzymają obrażenia i są przypięte smyczą.
 • Zmieniono sposób obliczana zasięgu ataków od mobów:
  • w kierunkach pionowych zasięg ataku mobów jest teraz dokładnie równy zakresowi pionowemu ich ramki ograniczającej. Jeśli ich obwiednia nie pokrywa się z obwiednią celu w kierunku pionowym, nie mogą atakować, w szczególności:
   • jazda na średniej wielkości mobie (np. na koniu) może pozbyć się ataków niskich mobów (np. małego zombie).
   • jazda na wysokim mobie (np. wielbłądzie) może pozbyć się ataków mobów o standardowej wielkości (np. zombie).
   • zwiększono teraz wysokość dosięgnięcia niektórych mobów (np. enderman, wysokość bezpieczna zmieniona z 1,5 na 3).
 • Wyświetlanie bytów:
  • wyświetlanie bytów zaczynają teraz aktualizować swoją pozycję i rotację po stronie klienta przy pierwszym takcie (tick) po aktualizacji. Nowe zachowanie jest teraz podobne do stojaków na zbroję, mobów i graczy.
  • na serwerze pozycja i rotacja są nadal aktualizowane natychmiast.
 • Dystrybucja rudy diamentów:
  • ruda diamentów generuje się od teraz trochę częściej w warstwach łupków (deepslate):
   • dodano nowe rozmieszczenie "kropli" rudy - równomierne od wysokości y=-64 do y=-4 z rozmiarem kropli 8, częstotliwością generowania 2 i 50% szansą na odrzucenie generacji po wystawieniu na styku z blokami powietrz,
   • inne istniejące układy generowania złoża diamentów pozostają bez zmian.
 • Poprawiono formaty komend dla /function oraz /item.
 • Historia komend:
  • ostatnie 50 komend jest zapisywanie dla wszysktich światów,
  • dostęp do poleceń i historii czató można uzyskać klikająć strzałki GÓRA lub DÓŁ na czacie,
  • ostatnie polecenia są przechowywane w pliku command_history.txt folderu gry.
 • Paczki danych:
  • wersja protokołu ma nr. 18
  • dodano pole decal do wzorów wykończeń zbroi (domyślnie: false),
   • jeśli wartość true, tekstura wzoru zostanie zamaskowana w oparicu o pancerz znajdujący się pod spodem.
 • Paczki zasobów (tekstury):
  • wersja protokołu ma nr. 18
 • Menu trybu wieloosobowego oraz wybór światów ma zmieniony przycisk Anuluj na Wstecz
 • Paczki danych i paczki zasobów:
  • twórcy paczek, mogą tworzyć od teraz paczki kompatybilne dla wielu wersji gry,
  • matadane zawierą teraz opcjonalne pole supported_formats które określa zakres wspieranych wersji formatu paczke.
   (np. 16, [16,17], {"min_inclusive": 16, "max_inclusive": 17})
  • pole pack_format jest dalej wymagane, aby starsze wersje gry mogły odczytywać wersję paczek.
 • Protokół sieciowy gry:
  • zoptymalizowano sposób wysyłania chunków do klienta, aby umożliwić rozgrywkę na serwerze dla klietnów z wolnym połączeniem internetowym,
  • zmieniono protokół sieciowy aby umożliwić przyjmowania rejestrów opartych o dane w przyszłej zawartości:
   • faza konfiguracji startuje automatycznie po fazie logowania (jeśli konto klienta zostanie zweryfikowane),
   • klient w fazie konfiguracji może  być "trzymany" przez serwer w nieskończoność,
   • serwer może wymusić ponowne wejście do fazy konfiguracji,
   • gracze w fazie konfiguracji nie są widoczni na liście graczy,
   • akcje dozwolone w fazie konfiguracji:
    • konfiguracja rejstrów opartych o dane,
    • konfiguracja włączonych funkcji,
   • akcje współdzielone w fazie konfiguracji i gry:
    • zastosowanie pakietu zasobów,
    • aktualizacja tagów,
    • wymiana pakietów niestandardowych,
    • ping i podtrzymanie połączenia (keepalive),
   • serwer będzie teraz negocjował paczki zasobów w fazie konfiguracji:
    • oznacza to, że gracz nie będzie już w świecie gry podczas odpowiadania na monit czy zgadza się na pobranie paczki zasobów,
  • opcje klienta są teraz wysyłane podczas fazy konfiguracji podczas dołączania do serwera.
Zmiany eksperymentalne
 • Struktura łupów:
  • Pradawne miasto - zwiększono szansę na wygenrowanie książki z zaklęciem naprawy.
  • Pustynna świątynia - zwiększono szansę na wygenerowanie książki z zaklęciem niezniszczalność (1 do 3).
  • Dżunglowa świątynia - zwiększono szansę na wygenerowanie książki z zaklęciem niezniszczalność (1 do 3).
  • Kopalnie - zwiększono szansę na wygenerowanie książki z zaklęciem wydajność (1 do 5)
  • Posterunki - zwiększono szansę na wygenerowanie książki z zaklęciem szybkie ładowanie (1 do 3).
 • Handel z osadnikami:
  • Zmieniono machanikę i oferty w handlu z bibliotekarzem:
   • zamiast oferować każdą dostępną książkę z zaklęciami, od teraz oferuje on tylko wybrane, na podstawie biomu z jakiego pochodzi,
   • w biomach bagiennym oraz dżunglowym nie występują wioski, więc gracz musi je sam założyć aby uzyskąć osodnika z ofertami pochodzącymi z tego typu biomów,
   • książki są podzielone na specjalne - pozyskamy tylko od bibliotekarz na poziomie mistrza z pełnym doświadczeniem oraz normalne - występujące wg. podziału jak wcześniej.
  • Dodano 7 nowych map które oferuje kartograf, także w zależności od biomu z jakiego pochodzi.
  • Zmieniono mechaniki i oferty w handlu z płatnerzem:
   • oferuje od teraz uzbrojenie i zbroje zależne od biomu w jakim występuje:
Poprawki błędów
 • Poprawiono ponad 200 błędów.


Oceń artykuł
5 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (3 ocen)
Udostępnij