Reklama

Aktualizacje od wersji 1.0

Aktualizacje od wersji 1.0

Aktualizacje od wersji 1.0 - pełna lista zmian jakie miały miejsce w każdej wersji od 1.0 do wersji 1.2_02