Minecraft Polska Avatar
Napisane przez Opublikowane 05 luty 2019 Aktualizacja 06 luty 2019

Parties - Plugin na Gildie, Klany, Grupy

SebxteR 06 luty 2019

Parties to zaawansowana wtyczka (plugin) dla serwerów Minecraft, która pozwala na tworzenie drużyn (grup / klanów / gildii) na twoim serwerze. Wszystko jest konfigurowalne i modułowe, jeśli nie chcesz pewnych funkcji, po prostu ją wyłącz.
 

Informacje o pluginie Parties

 • Autor: AlessioDP
 • Główna wersja: 1.13
 • Testowane wersje: 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13
 • Kod źródłowy: https://github.com/AlessioDP/Parties
 • Wspierane wersje językowe: Francuski, Niemiecki, Włoski, Polski, Rosyjski, Hiszpański, Turecki

Główne zalety:

 • 100% opcji do konfigurowania.
 • Specjalny czat dla drużyn.
 • W pełni dostępne ustawienie rang, ról.
 • Wybór rang, które są dostępne.
 • Własne uprawnienie dla każdej z ról.
 • Własny placeholder dla wszystkich rang.
 • Możesz modyfikować każdą komendę, wraz z jej nazwą.
 • Każda drużyna może wybrać lub zdobyć własny kolor.
 • Opisy oraz MOTD dla drużyn.
 • Spersonalizowana lista każdej drużyny.
 • System doświadczenia.
 • Możliwość włączenia/wyłączenia każdej wiadomości.
 • Informacje o wejściu/wyjściu na serwer każdego członka drużyny.
 • Chroń swoją drużynę za pomocą hasła lub dołącz do niej za pomocą komendy.
 • Możliwość teleportowania członków drużyny przez lidera.
 • Dodawanie, usuwanie każdej drużyny.
 • Oraz wiele więcej.

Pozostałe możliwości:

Spigot/Bukkit:
 • System synchronizacji serwera.
 • System home oraz sethome.
 • Licznik zabójstw dla każdej z drużyn.
 • Wsparcie dla wtyczek:
  • BanManager
  • Crackshot
  • Dynmap
  • EssentialsChat
  • GriefPrevention
  • MythicMobs 4.4+
  • PlaceholderAPI 2.9+
  • SkillAPI
  • Vault
 • Oraz kilka innych rzeczy.
BungeeCord
 • Śledzenie drużyny - Kiedy lider grupy zmieni serwer, wtedy cała drużyna zostanie przeniesiona za nim.
Funkcje zewnętrzne
 • Wsparcie dla wiadomości JSON.
 • Połączenia asynchroniczne.
 • API dla twórców.
 • System statystyk (bStats).
 • Obsługiwany zapis danych: YAML, MySQL oraz SQLite.

Instalacja pluginu Parties

Wymagane rzeczy:
 • Serwer Minecraft.
 • Java 8+.
 • Dostęp do sieci.
Spigot / PaperSpigot / Bukkit
 • Pobierz najnowszą wersję wtyczki.
 • Umieść pobrany plik w Spigot / PaperSpigot / Bukkit folderze /plugins.
 • Uruchom serwer.
Bungeecord / Waterfall
 • Pobierz najnowszą wersję wtyczki
 • Zatrzymaj serwer.
 • Umieść pobrany plik w Bungeecord / Waterfall folderze /plugins.
 • Ustaw odpowiednie uprawnienia dla drużyn.
 • Uruchom serwer.
Dlaczego dostęp do sieci?
 • Przy pierwszym uruchomieniu serwera z wtyczką Parties będą pobierane odpowiednie biblioteki do obsługi każdej funkcji pluginu.
 • Lista bibliotek:
Biblioteka Wykorzystuje Autor Pobieranie
configurate-core Baza danych oparta na plikach zml https://github.com/SpongePowered/configurate
configurate-yaml YAML Baza danych zml https://github.com/SpongePowered/configurate
HikariCP MySQL Baza danych Brett Wooldridge https://github.com/brettwooldridge/HikariCP
slf4j-api & sl4j-simple MySQL Baza danych ~ https://github.com/qos-ch/slf4j
sqlite-jdbc SQLite Baza danych xerial

Komendy

 • Każde polecenie jest możliwe do edytowania, zrobisz to w pliku config.yml.
 • Polecenie /party jest główną komendą wtyczki, jeśli chcesz użyć tego polecenia bez żadnego pod polecenia, musisz mieć uprawnienie parties.user.help.
 • Wykorzystanie komendy: /party [argumenty]
Zapis: /komenda - uprawnienie - opis
Główne komendy
 • /party accept - parties.user.accept - Akceptuje zaproszenie do drużyny.
 • /party chat [on/off] - parties.user.chat - Włącza / wyłącza czat drużyny.
 • /party color - parties.user.color - Zmienia kolor drużyny.
 • /party create - parties.user.create - Tworzy drużyne z podaną nazwą.
 • /party delete <drużyna> - parties.admin.delete - Usuwa drużyne.
 • /party deny - parties.user.deny - Odrzuca zaproszenie do drużyny.
 • /party desc <opis/remove> - parties.user.desc - Ustawia opis drużyny.
 • /party follow [on/off] - parties.user.desc - Włącza / wyłącza funckję przenoszenia graczy wraz z liderem drużyny.
 • /party help [strona] - parties.user.help - Wyświetla stronę pomocy wtyczki.
 • /party ignore [drużyna] - parties.user.ignore - Ignoruje wybraną drużyne.
 • /party info - parties.user.info - Wyświetla informacje o twojej drużynie.
 • /party info [drużyna] - parties.user.info.others - Pokazuje informacje o wybranej drużynie.
 • /party invite - parties.user.invite - Zaprasza podanego gracza do drużyny.
 • /party join <drużyna> [hasło] - parties.user.join - Dołącza do drużyny z podanym hasłem.
 • /party join <drużyna> - parties.admin.join.bypass - Dołącza do drużyny.
 • /party kick - parties.user.kick - Wyrzuca osobę z drużyny.
 • /party leave - parties.user.leave - Opuszcza drużynę.
 • /party list [strona] - parties.user.list - Lista aktywnych drużyn.
 • /party motd <motd/remove> - parties.user.motd - Ustawia motd drużyny.
 • /party password <hasło> - parties.user.password - Ustawia hasło dla drużyny.
 • /party rank - parties.user.rank - Przyciela wybraną range dla gracza.
 • /party reload - parties.admin.reload - Przeładowuje pliki konfiguracyjne.
 • /party rename - parties.user.rename - Zmienia nazwę drużyny.
 • /party rename [drużyna] - parties.admin.rename.others - Zmienia nazwę wybranej drużyny.
 • /party spy [on/off] - parties.admin.spy - Wyświetla wszystkie wiadomości drużyn.
Komendy Bukkit/Spigot
 • /party home - parties.user.home - Teleportacja do ustawionego domu drużyny.
 • /party home [drużyna] - parties.admin.home.others - Teleportacja do domu innej drużyny.
 • /party protection [on/off] - parties.user.protection - Włącza / wyłącza ochronę drużyny.
 • /party sethome [remove] - parties.user.sethome - Ustawia home drużyny.
 • /party teleport - parties.user.teleport - Teleportuj członków twojej drużyny do siebie.
Komenda /p
 • /p - parties.user.sendmessage - pozwala na wysyłanie wiadomości do członków twojej drużyny.
 • Wykorzystanie komendy: /p <wiadomość>

Uprawnienia

Globalne komendy
 • Uprawnienie do wszystkich poleceń dla graczy: parties.user.*
 • Uprawnienie do wszystkich poleceń dla administracji: parties.admin.*
Uprawnienia dla graczy
 • parties.user.accept - /party accept
 • parties.user.chat - /party chat
 • parties.user.chat.color - Wysyłanie kolorowych wiadomości w czacie drużyny.
 • parties.user.color - /party color
 • parties.user.create - /party create
 • parties.user.deny - /party deny
 • parties.user.desc - /party desc
 • parties.user.help - /party or /party help
 • parties.user.ignore - /party ignore
 • parties.user.info - /party info
 • parties.user.info.others - /party info informacje o wybranej drużynie.
 • parties.user.invite - /party invite
 • parties.user.join - /party join
 • parties.user.joindefault - Dołącza do podstawowej drużyny.
 • parties.user.kick - /party kick
 • parties.user.leave - /party leave
 • parties.user.list - /party list
 • parties.user.motd - /party motd
 • parties.user.mute - /party mute
 • parties.user.password - /party password
 • parties.user.rank - /party rank
 • parties.user.rename - /party rename
 • parties.user.sendmessage - Wysyłanie wiadomości dla członków drużyny.
 • parties.user.claim - /party claim
 • parties.user.home - /party home
 • parties.user.home.%czas% - /party z określonym czasem
 • parties.user.protection - /party protection
 • parties.user.sethome - /party sethome
 • parties.user.teleport - /party teleport
Uprawnienia administracyjne
 • parties.admin.create.fixed - /party create fixed
 • parties.admin.delete - /party delete
 • parties.admin.delete.silent - /party delete silently
 • parties.admin.join.others - /party join do wybranej drużyny.
 • parties.admin.joindefault.bypass - Pomija domyślne dołączanie.
 • parties.admin.kick.others - /party kick
 • parties.admin.migrate - /party migrate
 • parties.admin.rank.bypass - Pomija ograniczenie rang.
 • parties.admin.rank.others - /party rank
 • parties.admin.reload - /party reload
 • parties.admin.rename.others - /party home teleport do domów innych drużyn.
 • parties.admin.spy - /party spy
 • parties.admin.updates - Wysyła wiadomość o aktualizacji pluginu.
 • parties.admin.home.others - /party home on other homes
 • parties.admin.protection.bypass - Pomija ochronę drużyny.
 • parties.admin.vaultbypass - Pomija placenie za używanie komend które wymagają gotówki.
Uprawnienia dla rang
 • party.claim - /party claim
 • party.home - /party home
 • party.invite - /party invite
 • party.kick - /party kick
 • party.sendmessage - Może wysyłać wiadomośc na czacie drużyny.
 • party.sendmessage.color - Pozwala na wysyłanie kolorowych wiadomości.
 • party.edit.color - Pozwala na edytowanie koloru drużyny.
 • party.edit.desc - Pozwala na edytowanie opisu drużyny.
 • party.edit.home - Pozwala na zmiane home drużyny.
 • party.edit.motd - Pozwala na edytowanie motd drużyny.
 • party.edit.password - Pozwala na zmianę hasła drużyny.
 • party.admin.rank - /party rank
 • party.admin.rename - /party rename
 • party.admin.teleport - /party teleport

Placeholders (zmienne)

Główne
 • %lastseen%, %player%, %rank_name%, %rank_chat%, %sender%, %victim%, %color_code%, %color_command%, %color_name%, %desc%, %kills%, %motd%, %onlinenumber%, %party%
PlaceholderAPI
 • %parties_color_code%, %parties_color_command%, %parties_color_name%, %parties_desc%, %parties_kills%, %parties_motd%, %parties_party%, %parties_rank_chat%, %parties_rank_name%, %parties_custom_XXX%
EssentialsChat
 • {PARTIES_COLOR_CODE}, {PARTIES_COLOR_COMMAND}, {PARTIES_COLOR_NAME}, {PARTIES_COLOR_NAME}, {PARTIES_DESC}, {PARTIES_KILLS}, {PARTIES_MOTD}, {PARTIES_PARTY}, {PARTIES_RANK_CHAT}, {PARTIES_RANK_NAME}, {PARTIES_CUSTOM_XXX}

Tłumaczenia

Francuski
Niemiecki
Włoski
Polski
Rosyjski
Hiszpański
Turecki

Pobieranie


Reklama

Oceń artykuł
3.2857142857143 1 1 1 1 1 Ocena 3.29 (7 ocen)
Udostępnij