Minecraft Polska Avatar
Napisane przez Opublikowane 22 listopad 2018 Aktualizacja 06 październik 2022

WorldEdit Poradnik | Komendy i uprawnienia

SebxteR 06 październik 2022

WorldEdit, tego pluginu chyba nie muszę przedstawiać, dostępny jest dla serwerów oraz jako modyfikacja do gry. 
 
Oprócz pluginu WorldEdit dostępne są także inne programy jako edytory światów i map, np. WorldPainter oraz MCEdit, o których napiszemy więcej w innych wpisach na stronie.
 
WE pozwala na edytowanie map Minecraft w szybki i prosty sposób, ale czy każdy zna wszystkie komendy WE? W tym artykule przedstawię wam spis komend oraz uprawnień dla tego pluginu. Warto również wspomnieć, iż plugin dobrze współpracuje z WorldGuard, EssentialsX oraz z lepszą wydajnościową wtyczką FastAsyncWorldedit.
 
Komendy w tym spisie będę przedstawiał w następujący sposób:
Komenda:
 • Opis: (co wykonuje dana komenda).
 • Uprawnienia: (dodanie tego uprawnienia graczowi lub grupie pozwala użyć tej komendy),
  (pamiętaj aby z rozwagą przyznawać uprawnienia, ponieważ gracze mogą szybko zniszczyć serwer przeciążając go).
 

Pobierz WorldEdit

Wszystkie wersje: Pobierz WorldEdit

 


Lista komend WorldEdit

/biomeinfo:
 • Opis: Sprawdza informacje o biome w bloku, na którym się patrzymy.
 • Uprawnienia: worldedit.biome.info
//setbiome:
 • Opis: Zamienia biom w zaznaczonym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.biome.set
/biomelist:
 • Opis: Pokazuje listę wszystkich dostępnych biomów.
 • Uprawnienia: worldedit.biome.list
/chunkinfo:
 • Opis: Pokazuje informacje o chunku, w którym się znajdujesz.
 • Uprawnienia: worldedit.chunkinfo
/listchunks:
 • Opis: Lista wszystkich chunków w zaznaczonym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.listchunks
/delchunks:
 • Opis: Usuwa chunk z zaznaczonego regionu.
 • Uprawnienia: worldedit.delchunks
//cut:
 • Opis: Wycina zaznaczenie do schowka.
 • Uprawnienia: worldedit.clipboard.cut
//paste:
 • Opis: Wkleja wcześniej zaznaczony/wycięty element w miejsce, na którym stoisz.
 • Uprawnienia: worldedit.clipboard.paste
//schematic:
 • Opis: Polecenie odpowiadające za schematy.
 • Uprawnienia: worldedit.schematic
//schematic formats:
 • Opis: Lista dostępnych formatów schematów.
 • Uprawnienia: worldedit.schematic.formats
//schematic load:
 • Opis: Ładuje do schowka wybrany schemat.
 • Uprawnienia: worldedit.clipboard.load, worldedit.schematic.load
//schematic list:
 • Opis: Pokazuję listę zapisanych schematów.
 • Uprawnienia: worldedit.schematic.list
//schematic save:
 • Opis: Zapisuje zaznaczony region do schematu.
 • Uprawnienia: worldedit.clipboard.save, worldedit.schematic.save
/clearclipboard:
 • Opis: Czyści schowek.
 • Uprawnienia: worldedit.clipboard.clear
//load:
 • Opis: Załaduj schemat do schowka.
 • Uprawnienia: worldedit.clipboard.load
//save:
 • Opis: Zapisuje schemat z twojego schowka.
 • Uprawnienia: worldedit.clipboard.save
//copy:
 • Opis: Kopiuje zaznaczony region do schowka.
 • Uprawnienia: worldedit.clipboard.copy
//flip:
 • Opis: Odwraca zawartość schowka.
 • Uprawnienia: worldedit.clipboard.flip
//rotate:
 • Opis: Obraca zawartość schowka.
  Uprawnienia: worldedit.clipboard.rotate
/we:
 • Opis: Komenda WorldEdita
/we reload:
 • Opis: Przeładowuje wtyczkę WorldEdit.
 • Uprawnienia: worldedit.reload
/we tz:
 • Opis: Ustawia strefę czasową.
/we version:
 • Opis: Sprawdza aktualną wersję WorldEdit.
/we help:
 • Opis: Wyświetla pomoc dotyczącą wtyczki.
 • Uprawnienia: worldedit.help
//fast:
 • Opis: Uruchamia tryb szybki.
 • Uprawnienia: worldedit.fast
//gmask:
 • Opis: Ustawia globalną maskę.
 • Uprawnienia: worldedit.global-mask
//searchitem:
 • Opis: Wyszukaj wybrany przedmiot.
//limit:
 • Opis: Zmień limit zmian bloku.
 • Uprawnienia: worldedit.limit
//hcyl:
 • Opis: Generuje pusty cylinder.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.cylinder
//cyl:
 • Opis: Generuje cylinder z wypełnieniem.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.cylinder
//hsphere:
 • Opis: Tworzy pustą kulę.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.sphere
//sphere:
 • Opis: Tworzy kulę z wypełnieniem.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.sphere
/forestgen:
 • Opis: Tworzy las.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.forest
/pumpkins:
 • Opis: Tworzy dynie.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.pumpkins
//pyramid:
 • Opis: Tworzy piramidę z wypełnieniem.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.pyramid
//hpyramid:
 • Opis: Tworzy piramidę bez wypełnienia.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.pyramid
//generate:
 • Opis: Generuje kształt według formuły.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.shape
//generatebiome:
 • Opis: Ustawia biom według wybranej formuły.
 • Uprawnienia: worldedit.generation.shape, worldedit.biome.set
//undo:
 • Opis: Cofa poprzednią akcję.
 • Uprawnienia: worldedit.history.undo
//redo:
 • Opis: Przywraca cofniętą akcje.
 • Uprawnienia: worldedit.history.redo
//clearhistory:
 • Opis: Usuwa historię działań.
 • Uprawnienia: worldedit.history.clear
/unstuck:
 • Opis: Przenosi na najwyższy punkt, gdy użytkownik jest zamurowany.
 • Uprawnienia: worldedit.navigation.unstuck
/ascend:
 • Opis: Przenosi na poziom wyżej.
 • Uprawnienia: worldedit.navigation.ascend
/descend:
 • Opis: Przenosi poziom niżej.
 • Uprawnienia: worldedit.navigation.descend
/ceil:
 • Opis: Tworzy blok szkła, gdy gracz stoi na solidnym bloku.
 • Uprawnienia: worldedit.navigation.ceiling
/thru:
 • Opis: Przenosi użytkownika przez ścianę.
 • Uprawnienia: worldedit.navigation.thru.command
/jumpto:
 • Opis: Przenosi na najwyższy poziom ściany.
 • Uprawnienia: worldedit.navigation.jumpto.command
/up:
 • Opis: Przenosi na wybrany poziom, tworząc blok szkła pod nogami.
 • Uprawnienia: worldedit.navigation.up
//line:
 • Opis: Rysuje linię z bloków w wybranym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.region.line
//curve:
 • Opis: Tworzy wygładzoną linie w wybranych punktach.
 • Uprawnienia: worldedit.region.curve
//overlay:
 • Opis: Tworzy warstwę bloków w wybranym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.region.overlay
//center:
 • Opis: Ustawia blok na środku regionu.
 • Uprawnienia: worldedit.region.center
//naturalize:
 • Opis: Tworzy 3 warstwy ziemi.
 • Uprawnienia: worldedit.region.naturalize
//walls:
 • Opis: Tworzy ściany w zaznaczonym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.region.walls
//faces:
 • Opis: Tworzy sześcian z wybranych bloków.
 • Uprawnienia: worldedit.region.faces
//smooth:
 • Opis: Wygładza zaznaczony teren.
 • Uprawnienia: worldedit.region.smooth
//move:
 • Opis: Przesuwa zaznaczenie w danym kierunku.
 • Uprawnienia: worldedit.region.move
//regen:
 • Opis: Przywraca zaznaczony teren do naturalnego świata.
 • Uprawnienia: worldedit.regen
//forest:
 • Opis: Tworzy las w zaznaczonym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.region.forest
//replace:
 • Opis: Zamienia wybrany blok na inny blok.
 • Uprawnienia: worldedit.region.replace
//stack:
 • Opis: Powiela zaznaczony w wybranym kierunku.
 • Uprawnienia: worldedit.region.stack
//set:
 • Opis: Ustawia zaznaczony region na wybrany blok.
 • Uprawnienia: worldedit.region.set
/.s:
 • Opis: Wykonuje ostatni CraftScript
 • Uprawnienia: worldedit.scripting.execute
/cs:
 • Opis: Wykonuje CraftScript
 • Uprawnienia: worldedit.scripting.execute
//pos2:
 • Opis: Ustawia pozycję 2.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.pos
//chunk:
 • Opis: Ustaw zaznaczenie na bieżący chunk.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.chunk
//pos1:
 • Opis: Ustaw pozycję 1.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.pos
//hpos1:
 • Opis: Ustaw pozycję 1 na blok, który się patrzysz.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.hpos
//hpos2:
 • Opis: Ustaw pozycję 2 na blok, który się patrzysz.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.hpos
//wand:
 • Opis: Przywołuje magiczną różdżkę.
 • Uprawnienia: worldedit.wand
/toggleeditwand:
 • Opis: Włącza / wyłącza magiczną różdżkę.
 • Uprawnienia: worldedit.wand.toggle
//contract:
 • Opis: Umów obszar zaznaczenia.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.contract
//outset:
 • Opis: Rozwiń obszar zaznaczenia.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.outset
//inset:
 • Opis: Wstaw obszar wyboru.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.inset
//distr:
 • Opis: Pokazuję listę bloków w zaznaczonym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.analysis.distr
//sel:
 • Opis: Wybierz bieżący region.
//desel:
 • Opis: Odznacz bieżący region.
//count:
 • Opis: Pokazuje ilość wybranego bloku w zaznaczonym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.analysis.count
//size:
 • Opis: Pokazuje informacje o zaznaczonym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.size
//expand:
 • Opis: Powiększ zaznaczony region.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.expand
//shift:
 • Opis: Przesuwa zaznaczony region.
 • Uprawnienia: worldedit.selection.shift
/snapshot:
 • Opis: Komenda odpowiadająca za snapshot
 • Uprawnienia: worldedit.snapshots
/snapshot use:
 • Opis: Wybierz snapshot, który chcesz użyć.
 • Uprawnienia: worldedit.snapshots.restore
/snapshot sel:
 • Opis: Wybierz snapshot na podstawie identyfikatora listy.
 • Uprawnienia: worldedit.snapshots.restore
/snapshot list:
 • Opis: Lista dostępnych snapshot.
 • Uprawnienia: worldedit.snapshots.list
/snapshot after:
 • Opis: Wybierz najnowszy snapshot po wybranej dacie.
 • Uprawnienia: worldedit.snapshots.restore
/snapshot before:
 • Opis: Wybierz najnowszy snapshot przed wybraną datą.
 • Uprawnienia: worldedit.snapshots.restore
/restore:
 • Opis: Przywróć zaznaczenie z snapshota.
 • Uprawnienia: worldedit.snapshots.restore
//:
 • Opis: Uruchamia super kilof, który pozwala niszczyć bloki jednym kliknięciem bez potrzeby bycia na trybie kreatywnym.
 • Uprawnienia: worldedit.superpickaxe
/superpickaxe:
 • Opis: Uruchamia tryb super kilofa.
/superpickaxe single:
 • Opis: Tryb pojedynczego bloku w trybie super kilofa
 • Uprawnienia: worldedit.superpickaxe
/superpickaxe area:
 • Opis: Tryb super kilofa w danym regionie.
 • Uprawnienia: worldedit.superpickaxe.area
/superpickaxe recur:
 • Opis: Zmień wielkość niszczonego obszaru przez super kilof.
 • Uprawnienia: worldedit.superpickaxe.recursive
/tool:
 • Opis: Informacje o komendzie tool.
/tool none:
 • Opis: Usuwa przypisane polecenie dla przedmiotu.
/tool tree:
 • Opis: Ustawia tworzenie drzew dla wybranego przedmiotu.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.tree
/tool repl:
 • Opis: Ustawia zamianę bloków dla wybranego przedmiotu.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.replacer
/tool floodfill:
 • Opis: Ustawia wypełnienie dla wybranego przedmiotu.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.flood-fill
/tool deltree:
 • Opis: Ustawia usuwanie drzew dla wybranego narzędzia.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.deltree
/tool farwand:
 • Opis: Ustawia magiczną różdżkę, która pozwala na ustawienia pozycji z odległości.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.farwand
/tool info:
 • Opis: Ustawia narzędzie, które pokazuje informacje o danym bloku.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.info
/size:
 • Opis: Ustawia wielkość pędzla.
 • Uprawnienia: worldedit.brush.options.size
/mask:
 • Opis: Ustawia maskę pędzla.
 • Uprawnienia: worldedit.brush.options.mask
/none:
 • Opis: Usuwa przypisane.
/tree:
 • Opis: Przypisuje tworzenie drzewa dla wybranego przedmiotu.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.tree
/repl:
 • Opis: Przypisuje zmianę bloku dla wybranego przedmiotu.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.replacer
/brush:
 • Opis: Pokazuje informacje o komendzie brush.
/brush sphere:
 • Opis: Przypisuje do przedmiotu pędzel w kształcie koła.
 • Uprawnienia: worldedit.brush.sphere
/brush cylinder:
 • Opis: Przypisuje do przedmiotu pędzel w kształcie cylindra.
 • Uprawnienia: worldedit.brush.cylinder
/brush clipboard:
 • Opis: Przypisuje do przedmiotu pędzel w formie zapisanego schematu w schowku.
 • Uprawnienia: worldedit.brush.clipboard
/brush smooth:
 • Opis: Pędzel w formie wygładzania.
 • Uprawnienia: worldedit.brush.smooth
/brush ex:
 • Opis: Pędzel, który gasi ogień.
 • Uprawnienia: worldedit.brush.ex
/deltree:
 • Opis: Usuwa drzewa.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.deltree
/farwand:
 • Opis: Ustawia magiczną różdżkę na odległość dla przedmiotu.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.farwand
/lrbuild:
 • Opis: Narzędzie, które pozwala na budowanie z odległości.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.lrbuild
/info:
 • Opis: Informacje o danym bloku.
 • Uprawnienia: worldedit.tool.info
//fillr:
 • Opis: Tworzy podłogę z wybranego bloku i w danym rozmiarze.
 • Uprawnienia: worldedit.fill.recursive
//drain:
 • Opis: Usuwa ławę / wodę z danego obszaru.
 • Uprawnienia: worldedit.drain
//fixlava:
 • Opis: Naprawia rozlewającą się ławę.
 • Uprawnienia: worldedit.fixlava
//fixwater:
 • Opis: Naprawia rozlewającą się wodę.
 • Uprawnienia: worldedit.fixwater
//removeabove:
 • Opis: Usuwa bloki, które znajdują się nad graczem.
 • Uprawnienia: worldedit.removeabove
//removebelow:
 • Opis: Usuwa bloki, które znajdują się pod graczem.
 • Uprawnienia: worldedit.removebelow
//removenear:
 • Opis: Usuwa bloki z wybranej odległości.
 • Uprawnienia: worldedit.removenear
//replacenear:
 • Opis: Zamienia bloki z wybranej odległości.
 • Uprawnienia: worldedit.replacenear
//snow:
 • Opis: Tworzy warstwy śniegu.
 • Uprawnienia: worldedit.snow
//thaw:
 • Opis: Usuwa śnieg.
 • Uprawnienia: worldedit.thaw
//ex:
 • Opis: Gasi ogień w pobliżu gracza.
 • Uprawnienia: worldedit.extinguish
/butcher:
 • Opis: Zabija wszystkie stwory w pobliżu gracza.
 • Uprawnienia: worldedit.butcher
/remove:
 • Opis: Usuwa wszystkie byty w pobliżu gracza.
 • Uprawnienia: worldedit.remove
//calc:
 • Opis: Oblicza wyrażenie matematyczne.
 • Uprawnienia: worldedit.calc
//fill:
 • Opis: Wypełnia region wybranym blokiem.
 • Uprawnienia: worldedit.fill
//help:
 • Opis: Wyświetla listę wszystkich poleceń.
 • Uprawnienia: worldedit.help
Warto również wspomnieć, iż plugin dobrze współpracuje z WorldGuard, EssentialsX oraz z lepszą wydajnościową wtyczką FastAsyncWorldedit.

Oceń artykuł
3.6666666666667 1 1 1 1 1 Ocena 3.67 (15 ocen)
Udostępnij